Permanent miljonstöd till våtmarksprojekt

Tidigare regeringen avsatte 325 miljoner för 2022.