Tillståndsplikt för skyddade boenden oroar: ”Slår ut alla kvinnojourer”

Gunsan Lundqvist Karlsson på Alla kvinnors hus i Karlstad är orolig för hur tillståndsplikten skulle slå mot kvinnojourernas verksamhet.

Lyssna: WEBB Skyddade boenden 3: kvinnojour

Regeringen vill se krav på tillstånd och att skyddade boenden.