Skelettdelar hittade under grävarbete i Uppsala

Mänskliga kvarlevor hittades under ett pågående grävarbete nära Fyrisån i Uppsala.

Platsen är avspärrad i väntan på teknisk undersökning.

– De är förmodligen inte från vår tid, men en teknisk undersökning pågår för att kunna utesluta brott, säger Magnus Jansson Klarin, polisregion Mitt.