Klimatsatelliten Mats har skjutits upp

Ska undersöka hur atmosfären påverkar jordens klimat.