Färrre än var sjätte pc kör Windows 11

Windows 10 fortsätter dominera över Windows 11.