Färre ukrainare än väntat väljer Sverige

Många väljer Norge framför Sverige.