Elstödet kan dröja till nästa år

Försäkringskassan och Svenska kraftnät ska se till att det utlovade elstödet betalas ut till hushåll och företag.

Men det är inte säkert att pengarna kommer i år.

– Vi vill att det ska betalas ut när pengarna verkligen behövs och senast i början av 2023, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).