Socialstyrelsen: Nytt kunskapscentrum behövs

Ett nationellt centrum behöver inrättas för att öka kompetensen och kunskapen om frågor som rör intellektuell funktionsnedsättning och autism, föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.