Sjollenområdets 23 vindsnurror kan bli 270 meter höga

Eolus Vind säger sig ha hörsammat alla kritiska synpunkter.