Regionens sparplan: Sänka värmen på sjukhus

Temperaturen på sjukhusen i Västra Götalandsregionen kan sänkas när regionen behöver spara.