Oväntat liten norsk räntehöjning

Den norska centralbanken, Norges Bank, fortsätter strama åt penningpolitiken med räntehöjningar. Men höjningen blir oväntat liten.