Gängmedlemmars gravstenar i El Salvador slogs sönder

En lång rad gravstenar förstördes i El Salvador på tisdagen. Förstörelsen var dock inte resultatet av vandalism, utan statligt understödd.