Ymer nära skräll – pressade världsåttan

Efter ett stort drama fick svensken se sig besegrad.