Strömmers balansakt.

Justitieministern får riskabla förslag att låta självklara.