Spänt i Kosovo när skyltbråk når sin kulmen

Polisen var på plats vid bron i MItrovica, som bildar gräns mellan den serbiska och kosovanska delen av stan.

Lyssna: APP Spänt i KOsovo när skyltbyte inleds ME ONSD

Tidsfristen har löpt ut för kosovoserber att byta ut sina serbiska registreringsskyltar till kosovanska.