”Relativt stor” risk på svenska konstmuseer

Efter en rad uppmärksammade klimatprotester på konstinstitutioner runt om i världen har svenska museer börjat se över sina säkerhetsrutiner, skriver Dagens Nyheter.