Regeringen vill begränsa rätten till tolk: ”Orimligt i polisiära sammanhang”

Lyssna: ONS ME Tolkar rättsväsendet

Utgångspunkten ska vara att den enskilde i första hand ska betala själv.