Prevas pressar processer – vässar verksamheten i Västerås

Teknikkonsultbolaget Prevas köper ingenjörsföretaget Koteko, som jobbar med automatisering av industriella processer.