Polis frias från kaffestöld på jobbet

En polis svängde förbi stationen under semestern och plockade med sig ett paket Zoegaskaffe för 38 kronor.

Men hennes gruppchef hade gjort diskreta markeringar på förpackningarna – och vid husrannsakan upptäcktes just ett sådant oöppnat kaffepaket hemma hos polisen.

Nu har polisen friats av en oenig hovrätt, vilket Polistidningen var först med att berätta.