Många danska väljare bestämde sig sent: ”Trygghetssökande”

Många väljare hade svårt att bestämma vilket parti de skulle rösta på.

Lyssna: danmark kommentar

Drygt var femte väljare valde parti utifrån det som ansågs ge störst känsla av trygghet.