Mäktiga Nobelkretsen som stoppade Åkesson

Nobelstiftelsens mäktiga innersta krets – sex styrelseledamöter och vd Vidar Helgesen – beslutade att stänga ute Jimmie Åkesson från Nobelfesten. 

”Sedan 2010 har det alltid funnits olika uppfattningar om Nobelstiftelsens beslut i denna fråga”, skriver Helgesen i ett mejl. 

”Vi är medvetna om att vårt ställningstagande vad gäller Sverigedemokraterna väcker debatt”, konstaterar styrelseordföranden Carl-Henrik Heldin.