Fortsatt stabil arbetsmarknad i Tyskland

Arbetslösheten i Tyskland låg på 5,5 procent i oktober. Det är i linje med förväntningarna och även på ungefär samma nivå som månaderna innan.