Föräldrar blockade från Vilmers vårdkontakter ”Besök missas”

En utredning föreslår att föräldrar ska kunna sköta barns digitala vårdkontakt fram till 18 år, något som idag är omöjligt för Malin, Vilmers mamma.

Lyssna: APP 1177-barn FREDAG 28 OKTOBER

Ny utredning föreslår stora förändringar på 1177.