Expert: ”Långa förhandlingar väntar”

Ett spännande val utmynnar i en oviss framtid för dansk politik.