Ersättning till skolor utreds ännu en gång

Skolministern vill se över finansieringssystemet för skolan.