”De flesta som dör ensamma har levt i misär”

Han är med och hittar avlidna som legat länge i sina hem.