Covidvaccin pausas för yngre – rapporter om biverkningar

Lyssna: nuvaxovid pausas

Nuvaxovid har inte använts i någon större utsträckning i Sverige.