Avtal om vapenvila i Etiopien

Parterna går med på en ”ordnad och koordinerad avväpning”.