Växjö bröt Göteborgsförbannelsen

Det hade inte hänt sedan den 4 januari 2018.