Usb-mask har drabbat nära på tusen organisationer

Används för att sprida gisslanprogrammet Clop.