Transportstyrelsen vill se skärpta regler för A-traktorer

Krav på bilbälte och vinterdäck och gräns för antal passagerare. 

Det är några av de nya regler för A-traktorer som Transportstyrelsen föreslår i dag i en redovisning till regeringen.