Svenska sommaren fortsätter – i november: ”Ovanligt varmt”

Hösten är ännu inte kommen i stora delar av landet