Svaga insatser för likvärdig skola

Tre av fyra skolhuvudmän gör inte tillräckligt för att stötta de elever som har sämre sociala förutsättningar.