Ryska hotet för nordiska länderna samman – ”Behövs en gemensam strategi”

Lyssna: Nordiska Rådet Webb ME Tisd 1 nov

Kriget i Ukraina följt av energikris har satt ljuset på nya brister i nordiska gemenskapen.