Offentliga verk lockar fram personliga minnen

Kommunen vill öka intresset för konsten i Staffanstorp.