Minister: Bolsonaro motsätter sig ej resultatet

Farhågorna om att han ska motsätta sig resultatet växer.