Make: Jag vill skiljas – har min fru rätt till det jag köpt med pengar från mitt företag?

Frågespalt: Vad gäller för enskild egendom vid skilsmässa?