Läslusten bland svenska barn går snabbt nedåt

Tävlingen ”Den stora läsutmaningen” vill förändra just detta