Höll barnen från skolan – föräldrar åläggs vite

Två föräldrar i Varbergs kommun måste betala 23 000 kronor i vite då deras barn uteblivit från skolan, rapporterar Dagens Juridik.