Edholm: Ersättning till friskolor ses över

Skolminister Lotta Edholm (L) vill tillsätta en utredning.