Åtta års löneökningar upp i rök

Reallönerna lär falla tillbaka ytterligare.