Experter sökes till workshop om användning av scenarier i IPCC:s kunskapsutvärderingar

Nu utvärderar FN:s klimatpanel (IPCC) sitt sjätte arbetsprogram (AR6) och tittar framåt mot nästa arbetsprogram (AR7). För att förbereda det sjunde arbetsprogrammet kommer IPCC våren 2023 att anordna en workshop om användning av scenarier. 

Lämna en kommentar