Desinformation har blivit en cybersäkerhetsfråga – ”vi har alltid ljugit”

Falsk information är inget nytt vapen. Det har alltid använts för att skada konkurrenter eller fiender. Men nu har det skett ett trendskifte – desinformation räknas in bland cybersäkerhetshoten.

Lämna en kommentar