Techjättarna oroas när tillväkttakten för molntjänster minskar

Vikande efterfrågan från kunderna oroar Microsoft, Amazon och Google.

Lämna en kommentar