Hackare utnyttjar kända sårbarheter i Ciscos vpn

Du bör uppdatera Cisco Anyconnect till den senaste versionen så snart som möjligt.

Lämna en kommentar