Konsultchefen vill ge utvecklarna mer makt – och ser EPT-metoden som nyckeln

Utvecklingsteamen måste få mer ansvar och mandat för att hitta innovativa lösningar som passar användarna i stället för att bara bocka av funktionalitet från en lista. Det tycker Martin Rosenqvist, konsultchef på Tretton37, som nu vill sprida en ”post-agil” metod, som gjort succé i USA, i den svenska utvecklargemenskapen.

Lämna en kommentar